Welkom bij Magazijn13

dummy

Advies

Magazijn13 richt zich in haar advisering op vragen die in de kern vragen van ‘strategische sturing’ zijn – vraagstukken waar overheid en markt elkaar raken: waar overheden marktpartijen (‘partners’) nodig hebben om een goed resultaat neer te zetten. Natuurlijk zonder de regie uit handen te geven. Samenwerken binnen een contractrelatie. Resultaatgericht aansturen van organisatorische netwerken. Dit zijn enkele van de terreinen waarin Magazijn13 een toegevoegde waarde kan bieden.

lees verder

Training

Training

Trainen betekent ‘leren door doen’. Magazijn13 maakt in trainingsessies en workshops gebruik van computersimulaties van de beleid- en uitvoerings­praktijk. Overheidsorganisaties bepalen immers steeds minder het krachtenveld en zijn in toe­nemende mate een onderdeel van dit krachtenveld waarin actie reactie oproept. Dan is het belangrijk om gevoel te ontwikkelen voor tegenkrachten – om hier adequaat op te leren anticiperen; uiteindelijk met als doel de sturing in handen te houden.

lees verder

ontwikkeling

Ontwikkeling

Magazijn13 onderscheidt zich door een sterk accent op het vertalen van nieuwe wetenschappelijke inzichten naar innovatieve instrumenten die geschikt zijn voor beleidstoepassingen. Een voorbeeld is het vertalen van de economische theorie van ‘mechanism design’ naar Pre-Tender (zie hieronder). Magazijn13 werkt waar nodig en nuttig hiervoor samen met universiteiten en andere kennisinstellingen.

lees verder

De prijs van kwaliteit bij aanbesteden

Hoe geeft je als aanbestedende dienst invulling aan kwaliteit en hoe laat je kwaliteit ten opzichte van het criterium prijs meewegen? Onderzoek van ruim 6000 offertes van re-integratiebedrijven in relatie tot de geleverde prestaties toont dat een goede en afgewogen keuze van gunningcriteria de effectiviteit (i.e., plaatsing in werk) en doelmatigheid van een aanbesteding kan verbeteren.

lees verder

logo-pretender

Pre-Tender is een computersimulatie van een markt voor sociale dienstverlening. Pre-Tender kan bijdragen aan het verbeteren van de rol van overheidsorganisaties als opdrachtgevers voor deze diensten.

lees verder