Advies

De Balance Score Card als instrument voor contractmanagement

Goed opdrachtgever zijn betekent zicht houden op de voortgang en de resultaten. Een goed opdrachtgever is een goed “opdracht volger”. Een balance score card kan hierbij een nuttig instrument zijn.

lees verder

Gebruik maken van belangen voor een effectieve aansturing

Een goede opdrachtgever redeneert niet alleen vanuit zijn eigen belang maar heeft daarnaast oog voor de belangen van zijn contractpartner. Belangen zijn zeer goede ‘triggers’ en zijn daarmee bij uitstek de aangrijppunten voor een effectieve aansturing.

lees verder

Het organiseren van een marktconsultatie

Een marktconsultatie of marktdialoog stelt u als opdrachtgever in staat om de kennis en ervaring van marktpartijen te verzamelen en te gebruiken bij het doorlopen van een aanbestedingstraject.

lees verder

Juridisch kader: aanbesteden van participatiedienstverlening

Overheidsopdrachten voor participatiediensten mogen in beginsel zonder aanbesteding (onderhands) worden gegund. Dit wordt anders als er sprake is van een opdracht met een duidelijk grensoverschrijdend belang.

lees verder

Vijf scenario’s – als inspiratiebron om op uw eigen maat in te kopen

De eind 2009 gepubliceerde handreiking Goed opdrachtgeverschap van het Ministerie van VROM/WWI biedt aan de hand van een aantal concrete en nog altijd actuele scenario’s een leidraad voor het inkopen van dienstverlening op uw eigen maat. In totaal omvat de handreiking vijf scenario’s, allen vanuit de basisvraag geschreven: “stel dat u …. wilt, hoe pakt u dat aan, hoe organiseert u het?”.

lees verder

Pagina 1 van 2 pagina's  1 2 >