Advies

Wat is effectiever: zelf doen of uitbesteden?

In de keuze tussen zelf doen of uitbesteden zou de belangrijkste overweging het resultaat (de effectiviteit) moeten zijn, maar dat blijkt niet in de praktijk. 

image

Voor gemeenten met een gemengde uitvoering – dat wil zeggen, gemeenten die onderdelen in eigen beheer houden en andere onderdelen inkopen – blijkt dat overwegingen van zicht houden op het proces en sturen op kwaliteit meer bepalend waren in de keuze van de uitvoeringsvorm. 


Op de vraag: wat is effectiever, zelf doen of uitbesteden? ontbreekt het antwoord nog. Op de vraag: wat is goedkoper? trouwens eveneens. Eigenlijk is het antwoord: dat hang er van af! Er zijn factoren die in beide varianten als succes- en faalfactoren zijn aan te wijzen. In de praktijk zijn de belangrijkste succesfactoren bij zelf doen het zicht houden op de uitvoering en een ‘lerende benadering’. Met dit laatste wordt bedoeld dat er een openheid binnen de organisatie is om kritisch te kijken naar de eigen resultaten en te kijken waar eventueel verbeteringen mogelijk zijn. Bij uitbesteden gaat het om dezelfde succesfactoren, met aanvullend daarop: communicatie – het kort houden van de lijnen – en transparantie en monitoring.

Faalfactoren bij uitbesteden zijn ondermeer de administratieve lasten die gepaard gaan met aanbesteden en het contractbeheer, de grotere onzekerheid (je maakt jezelf immers afhankelijk), en de rigiditeiten die voortkomen uit het vast zitten aan contractvoorwaarden.

Een belangrijke faalfactor bij zelf doen is het ‘berusten in suboptimaal presteren’ – hiermee wordt bedoeld dat het lastiger kan zijn om afstand te nemen van de uitvoering. Het kritisch vermogen moet dan daadwerkelijk georganiseerd worden door checks and balances in de organisatie in te bouwen. Bijvoorbeeld door resultaten te vergelijken met andere gemeenten of door de interne controltaak te beleggen bij een aparte afdeling.

Het grote voordeel van uitbesteden – hoe paradoxaal ook – is dat u na verloop van tijd weer afscheid van elkaar kunt nemen. Dit is een niet te overschatten factor in het scherp houden van uw eigen uitvoeringsorganisatie.
Meer informatie vindt u in: http://www.rwi.nl/CmsData/File/2008/Wie_doet_wat_en_waarom.pdf Arthur van de Meerendonk heeft deze verkenning in opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen geschreven.

Pagina 2 van 2 pagina's  <  1 2