Advies Terug naar advies overzicht

Vijf scenario’s – als inspiratiebron om op uw eigen maat in te kopen

De eind 2009 gepubliceerde handreiking Goed opdrachtgeverschap van het Ministerie van VROM/WWI biedt aan de hand van een aantal concrete en nog altijd actuele scenario’s een leidraad voor het inkopen van dienstverlening op uw eigen maat. In totaal omvat de handreiking vijf scenario’s, allen vanuit de basisvraag geschreven: “stel dat u …. wilt, hoe pakt u dat aan, hoe organiseert u het?”.

Het eerste scenario gaat over modulair inkopen, met het oog op het inkopen van individueel maatwerk. Welke visie hebt u zelf op de vorm van een effectief traject en in welke mate wilt u de klant de ruimte geven? Het tweede scenario over samen met andere gemeenten gezamenlijk inkopen. Het derde scenario gaat over het inkopen van kwaliteit, innovatie en creativiteit. Dit scenario gaat sterk in op de inhoudelijke kant van de dienstverlening. Scenario vier gaat over het effectief en marktgericht samenwerken met uw lokale partners. Scenario vijf, tot slot, gaat over het in control blijven in een partnership. De laatste twee scenario’s hebben een meer organisatorische insteek: hoe geeft u vorm aan een partnership en hoe bewaakt u dat dit partnership u de gewenste resultaten blijft leveren?
De vijf scenario’s sluiten elkaar niet uit. U kunt bijvoorbeeld uw klantmanager een stevige regierol geven (scenario 1), daarbij tegelijkertijd een intensieve samenwerkingsrelatie met (lokale) partners onderhouden (scenario 2) en niettemin het zo organiseren dat u zelf in control blijft (scenario 5). De scenario’s leggen elk ergens anders in het proces van inkopen en aansturen het accent. De scenario’s zijn louter bedoeld als een inspiratiebron ter ondersteuning van uw eigen keuzes.
Elk scenario kent een eigen hoofdvraag en wordt kort geïllustreerd aan de hand van een casus uit de praktijk. Op de hoofdvraag wordt aansluitend kort gereflecteerd. Ieder scenario sluit af met een aantal tips en suggesties uit de praktijk.

De vijf scenario’s zijn als pdf document beschikbaar.
Handreiking_Goed_opdrachtgeverschap__Vijf_Scenarios.pdf_.pdf
(Bron: Ministerie van VROM/WWI, Handreiking Goed opdrachtgeverschap - Magazijn13 was projectleider voor deze handreiking)