Fact Sheet Terug naar nieuws overzicht

Cijfers over re-integratie

Op deze site publiceren we regelmatig actuele gegevens over aantallen uitkeringsgerechtigden, trajecten, middelen en effectiviteit.

image

Dit eerste fact sheet vat samen wat we weten over de (bruto-) effectiviteit van de inzet van re-integratie ondersteuning. Het verschil tussen bruto en netto effectiviteit is dat de bruto effectiviteit meet hoeveel mensen uit een groep die in op bepaalde moment steun bij re-integratie hebben gekregen, daarna ook aan het werk zijn geraakt. Een aantal van deze mensen zou ook zonder deze ondersteuning wel een baan hebben gevonden.

De netto effectiviteit meet in hoeverre deze mensen echt aan het werk zijn geraakt als gevolg van de steun die ze hebben gekregen vanuit de gemeente, UWV of een re-integratiebedrijf.
Fact_Sheet_2010_01.pdf