Nieuws, feiten en achtergronden Terug naar nieuws overzicht

Fit for Work

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), GGD en de vier Grote Gemeenten starten dit voorjaar met een experiment op het vlak van integrale dienstverlening voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt: Fit for Work.

Fit for Work is een gezamenlijk initiatief van UWV WERKbedrijf, GGD en de vier Grote Gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht). Het programma wil mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een op maat gesneden begeleiding- en nazorgtraject bieden, gericht op regulier werk (voor zover mogelijk) of andere vormen van participatie. Fit for Work biedt dienstverlening die multidisciplinair van aard is en toegesneden op het individu. Het multidisciplinaire karakter moet aansluiten op de problematiek van de doelgroep die eveneens meervoudig is (sociaal, medisch, cognitief, etc.). Het idee is dat werk of een andere vorm van participatie deze mensen weer grip op hun leven kan bieden en tegelijkertijd ook kan bijdragen aan het verminderen van maatschappelijke problemen op sociaal/medisch terrein. Het gaat om integrale dienstverlening die rondom het individu georganiseerd wordt – niet de organisatie maar het individu moet centraal staan in een samenhangende keten van dienstverlening.

Magazijn13 begeleidt de komende maanden de aanbesteding welke moet leiden tot het contracteren van de dienstverleners voor Fit for Work.