Nieuws, feiten en achtergronden

De prijs van kwaliteit bij aanbesteden

Hoe geeft je als aanbestedende dienst invulling aan kwaliteit en hoe laat je kwaliteit ten opzichte van het criterium prijs meewegen? Onderzoek van ruim 6000 offertes van re-integratiebedrijven in relatie tot de geleverde prestaties toont dat een goede en afgewogen keuze van gunningcriteria de effectiviteit (i.e., plaatsing in werk) en doelmatigheid van een aanbesteding kan verbeteren.

lees verder

Regievoering door gemeenten op het terrein van de schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening wordt steeds complexer. De uitvoering kan beter terwijl gemeenten naar verwachting de komende jaren over minder middelen beschikken.

Om gemeenten te ondersteunen heeft Divosa een verkenning uitgebracht over Regievoering Schuldhulpverlening.

lees verder

De relatie tussen gewichten in een aanbesteding, prijzen en effectiviteit

Het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) koopt sinds 2001 re-integratiediensten in middels een openbare aanbesteding.

Wat is de relatie tussen de manier van aanbesteden en de prijzen in de markt en de uiteindelijke effectiviteit van de dienstverlening?

lees verder

Leergang Inkoop en Contractbeheer

Stimulansz en Magazijn13 hebben in maart en april dit jaar de eerste leergang Inkoop en Contractbeheer verzorgd. Deze leergang behandelt de belangrijkste thema’s van inkoop en contractmanagement: van het opstarten van een aanbesteding tot en met het sturen op voortgang en resultaten; en van de thuiszorg tot en met het SW-bedrijf.

lees verder

Eerlijke concurrentie op de re-integratiemarkt?

Is er sprake van eerlijke concurrentie op de re-integratiemarkt? Zo neen, hoe komt dit, wat valt er aan te doen en wat zou dat opleveren?

lees verder

Pagina 1 van 4 pagina's  1 2 3 >  Last »