Nieuws, feiten en achtergronden

RWI publiceert een Factsheet Re-integratie

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft eind november 2009 een eerste Factsheet re-integratie gepubliceerd.

lees verder

De re-integratiemarkt in Vlaanderen

Eind 2009 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de Vlaamse markt voor arbeidsbemiddeling en re-integratie. Het evaluatierapport doet een aantal suggesties voor een effectievere benutting van het instrument marktwerking.

lees verder

Een nieuwe Handreiking Goed opdrachtgeverschap

Het Ministerie van VROM Wonen, Wijken en Integratie heeft onlangs een nieuwe handreiking gepubliceerd voor gemeenten die opdrachtgevers zijn op het terrein van inburgeringsdiensten.

lees verder

Pagina 4 van 4 pagina's « First  <  2 3 4