Nieuws, feiten en achtergronden

Voor een dubbeltje kun je niet op de eerste rang zitten!

In het december nummer van het academische tijdschrift European Journal for Social Security is een artikel verschenen met interessante resultaten vanuit een laboratoriumexperiment met professionals uit de re-integratie uitvoering.

lees verder

Gemeente Haarlemmermeer publiceert vernieuwende aanbesteding

De gemeente Haarlemmermeer heeft op 12 januari 2011 een aanbesteding gepubliceerd met een nog niet eerder voor re-integratie en inburgering toegepaste gunningmethode.

lees verder

Raad voor Werk en Inkomen publiceert nieuw Factsheet re-integratie

De Raad voor Werk en Inkomen heeft op 22 november de tweede editie van het Factsheet re-integratie gepubliceerd.

lees verder

Een onzichtbare hand aan het stuur?

De overheid moet sterker sturen op de markt voor re-integratiediensten! Minder „laissez faire‟ en meer coördinatie en sterker organiseren van lerend vermogen in de uitvoering; alleen op die manier kunnen we “van een zesje een negen maken”...

lees verder

Pre-Tender wordt uitgebreid met Agents

Pre-Tender kan vanaf mei eveneens ingezet worden om aanbestedingen door te rekenen op effectiviteit en doelmatigheid. Hiervoor is het instrument uitgebreid met ‘Agents’ dit zijn geautomatiseerde spelers die verschillende karaktereigenschappen meekrijgen.

lees verder

Pagina 2 van 4 pagina's  <  1 2 3 4 >