Nieuws, feiten en achtergronden Terug naar nieuws overzicht

RWI publiceert een Factsheet Re-integratie

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft eind november 2009 een eerste Factsheet re-integratie gepubliceerd.

Het Factsheet geeft inzicht in de omvang, het bereik, de doelmatigheid en effectiviteit van de besteding van publieke re-integratiemiddelen. Een van de meest in het oog springende conclusies is dat we nog veel NIET weten - het Factsheet toont ‘genadeloos’ de witte vlekken. Niettemin is het de eerste keer dat een dergelijk samenhangend overzicht van wat er WEL bekend is over kosten, bereik en effectiviteit op het terrein van re-integratie is gepubliceerd. De RWI constateert louter de feiten en trekt geen conclusies.

image
Een opvallend punt is de ‘60 procentsnorm’ welke het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in haar begroting hanteert als norm voor de effectiviteit van de re-integratie inspanningen. Opvallend is dat deze norm in enkele segmenten van de sociale zekerheid al lang wordt gerealiseerd. Daar is de norm dus weinig ambitieus. Elders - zoals in de bijstand en bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen - legt de norm de lat weer heel erg hoog. Ook wanneer we niet alle plaatsingen maar alleen de duurzame plaatsingen als maatstaf nemen (zie de figuur) dan ligt de effectiviteit een stuk lager. Opmerkelijk is ook dat deze 60-procentsnorm een norm is die vooral relevant is voor de verantwoording vanuit het Ministerie naar het Parlement. In de aansturing vanuit het Ministerie van de uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid: het UWV en de gemeenten, speelt de norm geen enkele zichtbare rol. http://www.rwi.nl/CmsData/CmsData/Factsheet%20re-integratie.pdf