Nieuws, feiten en achtergronden Terug naar nieuws overzicht

Regievoering door gemeenten op het terrein van de schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening wordt steeds complexer. De uitvoering kan beter terwijl gemeenten naar verwachting de komende jaren over minder middelen beschikken.

Om gemeenten te ondersteunen heeft Divosa een verkenning uitgebracht over Regievoering Schuldhulpverlening.

Door de economische crisis raken meer mensen in financiële problemen en veranderen aard en omvang van de schulden. Schuldhulpverlening wordt hierdoor complexer, terwijl de uitvoering vaak beter kan en gemeenten naar verwachting de komende jaren over minder middelen beschikken. Om gemeenten te ondersteunen heeft Divosa een verkenning uitgebracht over Regievoering Schuldhulpverlening. De verkenning bevat adviezen hoe gemeenten op basis van hun beleid de schuldhulpverlening kunnen organiseren en hoe zij hierop regie kunnen voeren.
De verkenning is geschreven door Magazijn13 en Stimulansz. De verkenning is hier te downloaden.
http://www.divosa.nl/sites/default/files/verkenning_regie_schuldhulpverlening.pdf