Nieuws, feiten en achtergronden Terug naar nieuws overzicht

Seminar over samenwerking en aanbesteden in relatie tot het participatiebudget

VNG en de brancheorganisatie van re-integratiebedrijven (Boaborea) organiseerden op 9 februari 2010 in Utrecht een middagseminar over samenwerking in het kader van het participatiebudget.

Een van de vragen die centraal stonden is de mogelijkheid om de aanbesteding te gebruiken als een effectief middel om tot een goede samenwerkingsrelatie te komen tussen de opdrachtgevende gemeente en de gecontracteerde dienstverleners.
Rond het vraagstuk van aanbesteden van participatiediensten bestaan veel misverstanden. Het seminar was bedoeld om die misverstanden de wereld uit te helpen. In de eerste plaats vallen deze diensten onder het ‘lichte aanbestedingsregime’. Dit betekent dat de procedure grotendeels vormvrij is. Het is wel raadzaam om de uitgangspunten van transparantie, objectiviteit en toetsbaarheid een leidraad in de procedure te laten zijn maar met betrekking tot het hoe, daar bestaat veel ruimte.
Veel interessanter is dan eigenlijk de vervolgvraag: hoe maak je optimaal van die ruimte gebruik om de aanbestedingsprocedure helemaal naar eigen behoeften vorm te geven? Maatwerk dus. Immers, het zijn de effectiviteit en de klantgerichtheid van de dienstverlening die voorop moeten staan, niet de procedure. Het seminar ging uitgebreid op deze vraag in.

Magazijn13 en de helpdesk Europa Decentraal verzorgden samen een deelseminar over aanbesteden op maat. De slides van de presentatie vindt u hier. Presentatie_Utrecht_10_02.pdf