Nieuws, feiten en achtergronden Terug naar nieuws overzicht

Studiereis Down Under

Van 13 tot en met 25 maart organiseerden Magazijn13 en de Stichting Welfare to Work een studiereis naar Australië en Nieuw Zeeland. Het accent tijdens de reis lag op ‘integrale dienstverlening’.

image image image


Waarom Australië en Nieuw Zeeland?
Australië en Nieuw Zeeland zijn landen die beiden uitstekende arbeidsmarktprestaties laten zien - met ondermeer een hoge arbeidsparticipatie, een lage werkloosheid en bovendien een gering aantal langdurig werklozen. De kosteneffectiviteit van het actieve arbeidsmarktbeleid ligt in beide landen bovendien veel hoger dan in Nederland. Interessant is daarnaast dat Australië goede prestaties lijkt te realiseren met een grotendeels privaat uitvoeringsstelsel, terwijl Nieuw Zeeland soortgelijke prestaties behaalt met een gemengd stelsel waarin er een veel groter accent ligt op het publieke klantmanagement. Beide landen zijn daarmee een mooi voorbeeld van de verschillende organisatiemodaliteiten die we in de Nederlandse uitvoering aantreffen - en tegelijk veel succesvoller!

Op de agenda stonden tal van bezoeken aan organisaties in de beide landen die een rol spelen in beleid en uitvoering van werkgelegenheidsprogramma’s. In Sydney bezochten we ondermeer Mission Australia en MAXNetwork. Een goede doorsnede van grotere commerciële en niet-commerciële dienstverleners in Australië. Bovendien spraken we met een specialist op het terrein van stelselvergelijkingen (Peter Davidson) die het Nederlandse stelsel ook erg goed kent. In en rond Auckland bezochten we enkele werkpleinen zoals de Community Link Centres en Heartlands Services, en verder een vestiging van Workbridge (een commerciële dienstverlener) en een Multilingual Contact Centre, waar we ondermeer mochten meeluisteren met klantgesprekken. In Wellington brachten we een bezoek aan het Ministerie van Werkgelegenheid (MSD) en de School of Public Governance van de Victoria Universiteit. In Melbourne tenslotte hebben we met NESA (de koepel van re-integratiebedrijven) gesproken en een bezoek gebracht aan de Brotherhood of St. Laurence, een van oorsprong charitatieve instelling die in de huidige Australische markt vooral actief is voor groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en veel aan de combinatie re-integratie/educatie doet.
Het reisverslag kunt u hier downloaden. Integrale_dienstverlening_tussen_de_kiwi.pdf

Aansluitend aan ons bezoek was er in Melbourne een grote internationale conferentie (Working Communities) die georganiseerd werd door NESA (de organisatie van re-integratiebedrijven in Australië) samen met de OECD. Arthur van de Meerendonk heeft daar een paper gepresenteerd