Nieuws, feiten en achtergronden Terug naar nieuws overzicht

Een onzichtbare hand aan het stuur?

De overheid moet sterker sturen op de markt voor re-integratiediensten! Minder „laissez faire‟ en meer coördinatie en sterker organiseren van lerend vermogen in de uitvoering; alleen op die manier kunnen we “van een zesje een negen maken”...

Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een inleiding die Arthur van de Meerendonk hield tijdens het congres “Activerende overheden” op 23 juni jl. in Amsterdam. Het congres was georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam ter gelegenheid van het verschijnen van een vergelijkende studie naar overheidssturing op de re-integratiemarkt in Australië, Groot Brittannië en Nederland in de afgelopen 10 jaar. Wetenschappers vanuit de drie genoemde landen presenteerden hun bevindingen en Van de Meerendonk was gevraagd om vanuit een meer beleidsmatige invalshoek een licht te laten schijnen over 10 jaar marktwerking.
De volledige tekst van de inleiding vindt u hier.Met_een_onzichtbare_hand_aan_het_stuur.pdf