Nieuws, feiten en achtergronden Terug naar nieuws overzicht

Gemeente Haarlemmermeer publiceert vernieuwende aanbesteding

De gemeente Haarlemmermeer heeft op 12 januari 2011 een aanbesteding gepubliceerd met een nog niet eerder voor re-integratie en inburgering toegepaste gunningmethode.

Veel aanbestedingen mislukken omdat er vooraf onvoldoende is nagedacht over de weging van prijs ten opzichte van de kwalitatieve factoren. De gemeente Haarlemmermeer heeft dit juist wel goed doordacht. Op twee belangrijke onderdelen wijkt de gehanteerde methode af van wat gebruikelijk is.


In de eerste plaats worden de punten voor prijs en voor kwaliteit niet bij elkaar opgeteld maar met elkaar vermenigvuldigd. Op deze manier is het voor een inschrijver met een lage kwaliteit niet mogelijk om dit te compenseren door een lage prijs te bieden. Dit is inzichtelijk te maken met een eenvoudig rekensommetje: 5 maal 5 is meer dan 6 maal 4 en dat is weer meer dan 7 maal 3 enz. Bij een optelling van de beide scores zou een inschrijver die bijvoorbeeld een 2 op kwaliteit scoort dit kunnen compenseren met een 8 op prijs (d.w.z. een heel lage geoffreerde prijs). In de methode die in dit bestek wordt toegepast zal een inschrijver met een dergelijke lage prijs/lage kwaliteit strategie niet winnen.


In de tweede plaats loopt de puntenscore voor het criterium prijs volgens een niet-lineaire formule. Hiermee wordt recht gedaan aan het gegeven dat de waarde die de gemeente toekent aan extra kwaliteit bij een lage trajectprijs hoger ligt dan bij een trajectprijs die al behoorlijk hoog ligt. Deze niet-lineaire scoreformule laat bedrijven vooral concurreren in het prijssegment dat ongeveer 1000 EURO onder het prijsplafond (de maximumprijs) ligt. Er gaat een signaal naar de markt uit dat er vooral door in het hogere kwaliteitsegment een goede prijs/kwaliteit verhouding te bieden de meeste punten te verdienen zijn.


Het bestek is gepubliceerd op http://www.aanbestedingskalender.nl

Magazijn13 heeft de gemeente bij het totstand komen van het bestek geadviseerd.