Nieuws, feiten en achtergronden Terug naar nieuws overzicht

Leergang Inkoop en Contractbeheer

Stimulansz en Magazijn13 hebben in maart en april dit jaar de eerste leergang Inkoop en Contractbeheer verzorgd. Deze leergang behandelt de belangrijkste thema’s van inkoop en contractmanagement: van het opstarten van een aanbesteding tot en met het sturen op voortgang en resultaten; en van de thuiszorg tot en met het SW-bedrijf.

Tegen de achtergrond van steeds krapper wordende gemeentebudgetten wordt een goed inkoopproces alleen maar belangrijker. Goed opdrachtgever zijn vraagt meer dan het organiseren van een aanbesteding. In de eerste plaats vraagt het om strategisch inzicht. De markt kennen en anticiperen op marktgedrag. Scherpe afspraken maken en deze vertalen naar meetbare prestatie- en voortgangsindicatoren. De leergang is speciaal ontworpen voor medewerkers van gemeenten die werken met contractpartners op het gebied van participatie en maatschappelijke dienstverlening. De leergang bestaat uit vijf modules met een totale lengte van 12 dagdelen. De modules kunnen eventueel ook los gevolgd worden. De leergang wordt in Utrecht gegeven.

De leergang bestaat uit de volgende modules:
1. Zoek de juridische ruimte - duur van deze module wettelijk kader 1 dagdeel
2. Bepaal wat u nodig hebt - duur van deze module inkoopproces 4 dagdelen
3. Kies de beste uitvoerder - duur van deze module gunning 2 dagdelen
4. Houd de regie over de uitvoering - duur van deze module contractmanagement 3 dagdelen
5. Haal het beste resultaat uit onderhandelingen - duur van deze module onderhandelingstechnieken 2 dagdelen

Najaar 2012 willen we bij voldoende belangstelling een tweede editie van de leergang verzorgen. Meer infomatie kunt u krijgen via Hanneke Bakker van Stimulansz (06 5145 6155) of door het contactformulier op de webesite van Magazijn13 in te vullen.