Nieuws, feiten en achtergronden Terug naar nieuws overzicht

Raad voor Werk en Inkomen publiceert nieuw Factsheet re-integratie

De Raad voor Werk en Inkomen heeft op 22 november de tweede editie van het Factsheet re-integratie gepubliceerd.

Het Factsheet 2010 geeft inzicht in de ontwikkeling van de publieke uitgaven aan re-integratie en de effecten hiervan. In vergelijking met de eerste editie van een jaar geleden is nu meer bekend - bijvoorbeeld over de kosten die UWV en gemeenten jaarlijks maken om re-integratieprogramma’s uit te voeren of in te kopen bij private dienstverleners. Een opmerkelijk gegeven is dat deze uitvoeringskosten bij de gemeenten substantieel hoger liggen dan bij het UWV Werkbedrijf. De uitvoeringskosten van gemeenten zijn de laatste jaren bovendien sterk gestegen. Het Factsheet schrijft dat dit ondermeer een gevolg is van de keuze van veel gemeenten in de laatste jaren om meer regie te voeren op de re-integratiedienstverlening. We zien dit vervolgens niet terug in de programmauitgaven voor re-integratie; verwacht mocht worden dat deze uitgaven - bijvoorbeeld de uitgaven voor re-integratietrajecten uitgevoerd door private dienstverleners - een overeenkomstig sterke daling zouden vertonen. Tegen de achtergrond van de geluiden vanuit de politiek dat het goed zou zijn om één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt te maken en de uitvoering daarvan bij gemeenten te leggen, biedt dit Factsheet stof tot nadenken.

Het Factsheet is mede geschreven door Magazijn13. U kunt het hier downloaden.RWI_Factsheet_Re-integratie_2010.pdf