Nieuws, feiten en achtergronden Terug naar nieuws overzicht

Voor een dubbeltje kun je niet op de eerste rang zitten!

In het december nummer van het academische tijdschrift European Journal for Social Security is een artikel verschenen met interessante resultaten vanuit een laboratoriumexperiment met professionals uit de re-integratie uitvoering.

Het artikel “If You Pay Peanuts…” laat wetenschappelijk zien dat prijsconcurrentie tot inferieure resultaten leidt. Voor het experiment hebben 16 professionals van re-integratiebedrijven, de overheid en enkele andere organisaties op het terrein van werk en inkomen een simulatiespel gespeeld waarin zij moesten bieden op re-integratiecontracten. Er bleek duidelijk dat aanbestedingen die alleen de laagste prijs als criterium hanteren leiden tot een ‘race to the bottom’ en uiteindelijk tot een slechter plaatsingsresultaat leiden dan aanbestedingen waar de overheid een vaste prijs hanteert en de concurrentie zich op de kwaliteit van de dienstverlening kan richten. (De voorwaarde hierbij is wel dat de vaste prijs in laatstgenoemde variant niet op een te laag niveau vastgesteld wordt.)