Ontwikkeling Terug naar ontwikkeling overzicht

Pre-Tender als ‘teststraat’ voor aanbestedingen

image

Een gevoeligheidsanalyse uitvoeren op een aanbesteding: welke bedrijven maken het meeste kans om de gunning te winnen? Zijn dit de bedrijven die kwaliteit leveren of zijn het de prijsvechters? Met Pre-Tender als ‘teststraat’ is het binnenkort mogelijk om een aanbesteding vooraf te testen op effectiviteit en doelmatigheid.

Meestal trekt een aanbestedende dienst achteraf - nadat de contracten zijn gegund - de lessen voor de volgende aanbesteding. “We hadden het gewicht voor het gunningcriterium prijs lager moeten stellen”, “we hadden beter een andere scoremethode kunnen hanteren”, etc.
Dit zijn kostbare lessen want intussen is er wellicht een contract gesloten met de verkeerde dienstverlener - en dat dan misschien voor meerdere jaren.

Pre-Tender is een bijzonder geschikt instrument om dergelijke valkuilen te vermijden.
Met de ‘Agent versie’ van Pre-Tender is het mogelijk om met een paar drukken op de knop meerdere varianten van aanbesteden te testen.

Agents zijn geautomatiseerde spelers. Deze geautomatiseerde spelers hebben bepaalde karaktereigenschappen. Een Agent is bijvoorbeeld een op winstmaximalisatie gerichte ‘rat’ die alles zal doen om, bij voorkeur ten koste van het belang van de opdrachtgever, het eigen belang voorop te stellen. Een bedrijf met een dergelijke bedrijfsstrategie heeft u liever niet als winnaar van uw aanbesteding. Een andere Agent denkt veel meer in lijn met het publieke belang. Dit is een Agent die veel belang hecht aan zijn reputatie en die genoegen neemt met slechts een beperkte winstmarge. Deze Agent richt zich veel meer op het leveren van kwaliteit.
Door dergelijke verschillende Agents te laten concurreren op meerdere varianten van aanbestedingen ontstaat een goed inzicht in waar in een aanbesteding ‘de knoppen’ zitten. Welke sturingsvariabelen heeft u als aanbestedende dienst, om de kans te vergroten dat u een kwalitatief goede dienstverlener uit uw aanbesteding krijgt?

De strategieen voor de Agents zijn ontwikkeld door Magazijn13, in nauwe samenwerking met Prof. Dr. J. Telgen en zijn medewerkers van de Technische Universiteit Twente. De ‘Agent versie’ van Pre-Tender is vanaf mei 2010 operationeel.