Ontwikkeling Terug naar ontwikkeling overzicht

Pre-Tender

Pre-Tender is een computersimulatie van een markt voor sociale dienstverlening. Pre-Tender kan bijdragen aan het verbeteren van de rol van overheidsorganisaties als opdrachtgevers voor deze diensten.

Pre-Tender maakt inzichtelijk welk strategisch gedrag vanuit marktpartijen te verwachten valt als reaktie op de manier waarop overheidsorganisaties de markt benaderen, en tot welke resultaten dit leidt: gewenste en ongewenste resultaten.

Pre-Tender kan gebruikt worden in trainingen en beleidvoorbereiding. Bijvoorbeeld om verschillende varianten voor de inkoop en het contractmanagement te testen en er uiteindelijk de beste uit te kiezen. Met Pre-Tender kan een overheidsorganisatie zo haar inkoop gerichter vormgeven. Uiteindelijk levert dit de inkopende organisatie een meerwaarde op: financieel en in termen van effectiviteit en maatschappelijk rendement.

Pre-Tender bestaat in een spelversie en binnenkort ook in een versie voor het testen van aanbestedingen.

image In de spelversie van Pre-Tender stappen de deelnemers in de rol van dienstverleners in een markt, en ervaren zo hoe het is om te concurreren om een contract en om vanuit het bedrijfsperspectief keuzes te maken. In trainingen waarin Pre-Tender ingezet wordt gaat het uiteindelijk altijd om het weer terugvertalen van dit bedrijfsperspectief naar het eigen perspectief - het strategische perspectief van de opdrachtgever dus.