Over Magazijn13

Magazijn13

Magazijn13 is gespecialiseerd in strategische beleid- en sturingsvraagstukken – in het bijzonder de aansturing van marktpartijen vanuit de overheid. Hoe zorg ik, als sturende overheid, er voor dat private contractpartners in lijn met mijn publieke doelstellingen werken? Hoe bereik ik dat anderen ook echt uitvoering geven aan mijn beleid? – dit zijn vragen waar veel overheidsorganisaties mee worstelen. Magazijn13 staat voor ruim 20 jaar ervaring op dit terrein.

image

Directeur van Magazijn13 BV is Arthur van de Meerendonk. Arthur heeft ruim 16 jaar gewerkt voor overheidsorganisaties in binnen- en buitenland; ondermeer voor de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid in Nederland en voor het International Labour Office in Geneve. Arthur is, in een veelal coordinerende rol, betrokken geweest bij tal van grote hervormingsoperaties op het terrein van arbeidsmarkt en sociale zekerheid en was namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lid van de Commissie Donner die over de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen een rapport heeft uitgebracht. Tot slot is Arthur al geruime tijd verbonden aan de Maastricht Graduate School of Governance, een onderdeel van de Universiteit van Maastricht, waar hij colleges geeft over financieel management op het terrein van de uitvoeringsorganisatie van werk en inkomen.

Magazijn13 heeft in het recente verleden ondermeer opdrachten gedaan voor het Ministerie van VROM/Wonen Wijken en Integratie, de gemeenten Amsterdam en Rotterdam, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Raad voor Werk en Inkomen, en voor de Vlaamse overheid