Training Terug naar training overzicht

Trainingen

Elke training is natuurlijk maatwerk en wordt zorgvuldig voorbereid in overleg met de opdrachtgever. Maar een training van Magazijn13 legt altijd minstens de volgende accenten:

• Strategisch denken en handelen - meerdere zetten vooruit denken, gevoel hebben voor belangen van andere partijen
• Omgaan met onbekendheden - zoals veranderende omgevingsfactoren en gedrag en motivatie van werkzoekenden (inburgeraars)
• Leren door doen!
• Inzet van simulatie instrumenten - met als doel het vergroten van inzicht, reflectie op de eigen praktijk en het stimuleren van discussies (interactie)
• Een sterke theoretische fundering, maar altijd toegesneden op de praktijk
• Met steeds de terugkoppeling naar het perspectief van de cursist - als manager, beleidsmaker of uitvoerende

Deze combinatie van informatieoverdracht en simulatietechnieken is uniek.
Een training van Magazijn13 is echt anders!