Training Terug naar training overzicht

Workshops en presentaties

Magazijn13 verzorgt regelmatig workshops en presentaties over onderwerpen die met marktwerking en sturing binnen het beleidsterrein van werk en inkomen te maken hebben.

Vragen die hierin centraal staan zijn ondermeer:
• Wat komt er kijken bij het goed vervullen van de opdrachtgeverrol?
• Welke ruimte bestaat er binnen de regelgeving en jurisprudentie om inhoudelijk aan te besteden?
• Hoe stuur ik een netwerk van organisatie (‘de keten van dienstverleners’) optimaal aan?
• Hoe hou ik contractpartijen bij de les?

Magazijn13 prikt graag luchtballonnen door, dat wil zeggen: niet op feiten gebaseerde beeldvorming over marktwerking en starre regelgeving.